Bugtong

Bugtong: Tinuktok ko ang bangka, naglapitan ang mga isda.” Ano ito?
Sagot: KAMPANA

Susunod na Bugtong