Bugtong

Bugtong: Sapagkat lahat na ay nakahihipo; walang kasindumi’t walang kasimbaho; bakit mahal nati’t ipinakatatago.” Ano ito?
Sagot: SALAPI O PERA

Susunod na Bugtong