Bugtong

Bugtong: Sa buhatan ay may silbi, sa igiban ay walang sinabi.” Ano ito?
Sagot: BAYONG O BASKET

Susunod na Bugtong