Bugtong

Bugtong: Pag-aari mo, dala-dala mo, datapwa’t madalas gamitin ng iba kaysa sa iyo.” Ano ito?
Sagot: PANGALAN

Susunod na Bugtong