Bugtong

Bugtong: Paano mo binabaybay ang isang magandang babae na may dalawang letra lang?”
Sagot: QT

Susunod na Bugtong