Bugtong

Bugtong: Paano ka kumakain ng elepante?
Sagot: Isang kagat sa isang pagkakataon.

Susunod na Bugtong