Bugtong

Bugtong: Nang maglihi’y namatay, nang manganak ay nabuhay.
Sagot: Puno ng Siniguelas

Susunod na Bugtong