Bugtong

Bugtong: Nakayuko ang reyna di nalalaglag ang korona_
Sagot•. Bayabas

Susunod na Bugtong