Bugtong

Bugtong: Nakatalikod na ang prinsesa, ang n-ukha’y nakaharap pa.” Ano ito?
Sagot: BALIMBING

Susunod na Bugtong