Bugtong

Bugtong: Nakatalikod na ang prinsesa, ang mukhay nakaharap pa.
Sagot: Balimbing

Susunod na Bugtong