Bugtong

Bugtong: Nagtanim ako ng isip sa gitna ng tubig, dahon ay makitid, bunga ay matu is.” Ano ito?
Sagot: PALAY

Susunod na Bugtong