Bugtong

Bugtong: Laro ito na paramihan, Ng mga sigay na naglalakaran, Pinamamasyalsa lungga-lunggaan, Bago magpuntasa kwebang tahanan.
Sagot: Sungkaan

Susunod na Bugtong