Bugtong

Bugtong: Kung tawagin nila’y “santo” hindi naman milagroso.
Sagot: Santol

Susunod na Bugtong