Bugtong

Bugtong: Kung lahat ng Wibbles ay Criggles, lahat ng Borkins ay Kwumblins, walang Hoggles ay Borkins, at lahat ng Criggles ay Borkins, totoo ba na lahat ng Borkins ay Criggles?
Sagot: Hindi.

Susunod na Bugtong