Bugtong

Bugtong: Kayraming nakahiga, iilan lamang ang abotsa lupa.
Sagot: Bakod

Susunod na Bugtong