Bugtong

Bugtong: Kahoy ko sa Marigundong, sumasanga’y walang dahon.
Sagot: Sungay ng Usa

Susunod na Bugtong