Bugtong

Bugtong: Isang pamalu-palo, libot na libot ng ginto.
Sagot: Mais

Susunod na Bugtong