Bugtong

Bugtong: Hindi ka pagaanong nilalagnat, sakit ay di pa ganap.
Sagot: Sinat

Susunod na Bugtong