Bugtong

Bugtong: Heto na ang magkapatid, nag-uunahang purnanhik.
Sagot: Mga paa

Susunod na Bugtong