Bugtong

Bugtong: Dala-dala mo siya pero kinakain ka niya.
Sagot: Kuto

Susunod na Bugtong