Bugtong

Bugtong: Buhos ng tubig na umaagossa kaitaasan, tumatalon sa ilog-ilogan.
Sagot: Talon

Susunod na Bugtong