Bugtong

Bugtong: Baka ko sa palupandan, unga’y nakakarating kahit saan.’ Ano ito?
Sagot: KULOG

Susunod na Bugtong