Bugtong

Bugtong: Baka ko sa Bataan, abotdito ang unga.
Sagot: Kulog

Susunod na Bugtong