Bugtong

Bugtong: Bahay ng aluwagi, iisa ang haligi.
Sagot: Bahay ng Kalapati

Susunod na Bugtong