Bugtong

Bugtong: Baboy ko sa puo, ang balaNbo’y
Sagot: langka

Susunod na Bugtong