Bugtong

Bugtong: Baboy ko sa pulo, ang balahibo’y pako.
Sagot: Langka

Susunod na Bugtong