Bugtong

Bugtong: Baboy ko sa pu10, ang balahibo ‘y pak0.
Sagot: Langka

Susunod na Bugtong