Bugtong

Bugtong: Ano ang sinabi ng tren sa kanyang Valentine?
Sagot: I choo-choo-choose you!

Susunod na Bugtong