Bugtong

Bugtong: Ano ang sinabi ng orasan sa kalendaryo noong Araw ng mga Puso?
Sagot: Gusto mo bang makipag-date?

Susunod na Bugtong