Bugtong

Bugtong: Ano ang sinabi ng number 2 sa number 1?
Sagot: Single ka ba?

Susunod na Bugtong