Bugtong

Bugtong: Ano ang sinabi ng iPhone sa MacBook?
Sagot: Ikaw ang “mansanas” ng aking mata.

Susunod na Bugtong