Bugtong

Bugtong: Ano ang may 13 puso, ngunit walang ibang mga organo?
Sagot: Isang deck ng mga baraha

Susunod na Bugtong