Bugtong

Bugtong: Ano ang maaari mong hulihin ngunit hindi itapon?
Sagot: Mga damdamin!

Susunod na Bugtong