Bugtong

Bugtong: Ano ang katapusan ng kawalang-hanggan?
Sagot: Y!

Susunod na Bugtong