Bugtong

Bugtong: Ano ang isa sa bawat sulok at dalawa sa bawat silid?
Sagot: Ang letrang O.

Susunod na Bugtong