Bugtong

Bugtong: Ang sariwa’y tatlo na, ang maitim ay maputi na, ang bakod ay lagas na.” Ano ito?
Sagot: MATANDA

Susunod na Bugtong