Bugtong

Bugtong: Aing parte ng katawan angdi nababasa?
Sagot: Utak

Susunod na Bugtong