Bugtong

Bago 100 + Nakakatawang Bugtong Na May Sagot

Ang “bugtong” ay isang uri ng palaisipan sa Pilipinas. Karaniwan itong binubuo ng maikli at nakakahimok na tanong o pahayag, ang sagot sa kual an ay isang salita o parirala na either pun or play on words. Ang layunin ng bugtong ay hamunin ang k wit at kreatibidad ng isa, at madalas itong ginagamit bilang anyo ng entertainment o kumpetisyon sa pagitan ng mga kaibigan at pamilya. Maaaring magkakaibang antas ng kahirapan, mayroong madaling at straightforward, samantalang iba pa ay nangangailangan ng mas maraming pag-iisip at kaalaman sa lengguwahe.

May isang bahay na walang pinto, walang bintana, at walang bubong. Ano ito?
Sagot: Itlog
Ano ang hindi maaaring makatakbo ngunit maaaring lumakad?
Sagot: Salamin
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring dalhin?
Sagot: Hangin
Ano ang hindi maaaring mabasa ngunit maaaring marinig?
Sagot: Musika
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring makita?
Sagot: Bulalakaw
Ano ang hindi maaaring makita ngunit maaaring maramdaman?
Sagot: init
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring makita?
Sagot: Araw
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring maramdaman?
Sagot: pangamba
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring inumin?
Sagot: Tubig
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring i-hold?
Sagot: Kapitbahay
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring makita?
Sagot: Lilim
Ano ang hindi maaaring mabili ngunit maaaring gamitin?
Sagot: Oras
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring makita?
Sagot: Kastilyo
Ano ang hindi maaaring mabasa ngunit maaaring gamitin?
Sagot: Oras
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring mabasa?
Sagot: Libro
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring gamitin?
Sagot: Upuan
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring mabasa?
Sagot: Libro
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring mabasa?
Sagot: Libro
Ano ang hindi maaaring mabasa ngunit maaaring marinig?
Sagot: Radio
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring ibigay?
Sagot: Regalo
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring tikman?
Sagot: Ice
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring hawakan?
Sagot: Air
Ano ang hindi maaaring kainin ng tao ngunit kinakain ng tao?
Sagot: Ang hininga.
Anong hindi maaaring hawakan ng kamay ngunit maaaring hawakan ng daliri?
Sagot: Ang yabang.
Anong hindi maaaring iwanan ngunit maaaring iiwanan?
Sagot: Ang baybay.
Anong hindi maaaring lapitan ngunit maaaring lalapitan?
Sagot: Ang hangin.
Ano ang hindi maaaring tignan ngunit maaaring maramdaman?
Sagot: Ang pag-ibig.
Anong hindi maaaring hawakan ngunit maaaring dalhin?
Sagot: Ang hangin.
Ano ang hindi maaaring gamitin ngunit maaaring hawakan?
Sagot: Ang salamin.
Ano ang hindi maaaring ipakita ngunit maaaring ipahawak?
Sagot: Ang loob.
Ano ang hindi maaaring mahuli ngunit maaaring mapatakan?
Sagot: Ang liwanag.
Ano ang hindi maaaring kainin ng isang taong may sakit sa dila?
Sagot: Pantunaw (dissolve)
Ano ang hindi maaaring hawakan ng kamay?
Sagot: Hangin (air)
Ano ang hindi maaaring lapitan ng mata?
Sagot: Hangin (air)
Ano ang hindi maaaring hawakan ng kamay ngunit maaaring maramdaman?
Sagot: Hangin (air)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring makita?
Sagot: Huwad (fake)
Ano ang hindi maaaring inumin ngunit maaaring kainin?
Sagot: Asin (salt)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring damitan?
Sagot: Tubig (water)
Ano ang hindi maaaring tingnan ngunit maaaring maramdaman?
Sagot: Hangin (air)
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring maramdaman?
Sagot: Amoy (scent)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring tinatamad?
Sagot: Trabaho (work)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring matanaw?
Sagot: Liwanag (light)
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring matanaw?
Sagot: Telon (paint)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring makita?
Sagot: Sign (sign)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring maramdaman?
Sagot: Init (heat)
Ano ang hindi maaaring tingnan ngunit maaaring kainin?
Sagot: Lamang-loob (entrails)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring hawakan?
Sagot: Salamin (mirror)
Ano ang hindi maaaring tingnan ngunit maaaring hawakan?
Sagot: Bigkas (pronunciation)
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring hawakan?
Sagot: Tasa (cup)
Ano ang hindi maaaring tingnan ngunit maaaring inumin?
Sagot: Alak (alcohol)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring kainin?
Sagot: Kamot (hand)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring tinatamad?
Sagot: Trabaho (work)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring marinig?
Sagot: Tugtog (music)
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring marinig?
Sagot: Tugtog (music)
Ano ang hindi maaaring tinatamad ngunit maaaring marinig?
Sagot: Tugtog (music)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring matanaw?
Sagot: Liwanag (light)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring matanaw?
Sagot: Liwanag (light)
Ano ang hindi maaaring tinatamad ngunit maaaring matanaw?
Sagot: Liwanag (light)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring tinatamad?
Sagot: Trabaho (work)
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring tinatamad?
Sagot: Trabaho (work)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring maramdaman?
Sagot: Hangin (air)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring maramdaman?
Sagot: Hangin (air)
Ano ang hindi maaaring tinatamad ngunit maaaring maramdaman?
Sagot: Hangin (air)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring kainin?
Sagot: Asin (salt)
Ano ang hindi maaaring tinatamad ngunit maaaring kainin?
Sagot: Asin (salt)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring kainin?
Sagot: Asin (salt)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring inumin?
Sagot: Alak (alcohol)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring inumin?
Sagot: Alak (alcohol)
Ano ang hindi maaaring tinatamad ngunit maaaring inumin?
Sagot: Alak (alcohol)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring tingnan?
Sagot: Liwanag (light)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring tingnan?
Sagot: Liwanag (light)
Ano ang hindi maaaring tinatamad ngunit maaaring tingnan?
Sagot: Liwanag (light)
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring tingnan?
Sagot: Telon (paint)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring tingnan?
Sagot: Telon (paint)
Ano ang hindi maaaring tinatamad ngunit maaaring tingnan?
Sagot: Telon (paint)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring marinig?
Sagot: Tugtog (music)
Ano ang hindi maaaring tingnan ngunit maaaring marinig?
Sagot: Tugtog (music)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring kainin?
Sagot: Tubig (water)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring kainin?
Sagot: Tubig (water)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring kainin?
Sagot: Tubig (water)
Ano ang hindi maaaring tingnan ngunit maaaring kainin?
Sagot: Tubig (water)
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring maramdaman?
Sagot: Hangin (air)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring tinatamad?
Sagot: Alak (alcohol)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring tinatamad?
Sagot: Alak (alcohol)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring tinatamad?
Sagot: Alak (alcohol)
Ano ang hindi maaaring tingnan ngunit maaaring tinatamad?
Sagot: Alak (alcohol)
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring tinatamad?
Sagot: Alak (alcohol)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring iwanan?
Sagot: Damdamin (feelings)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring iwanan?
Sagot: Damdamin (feelings)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring iwanan?
Sagot: Damdamin (feelings)
Ano ang hindi maaaring tingnan ngunit maaaring iwanan?
Sagot: Damdamin (feelings)
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring iwanan?
Sagot: Damdamin (feelings)
Ano ang hindi maaaring tinatamad ngunit maaaring iwanan?
Sagot: Damdamin (feelings)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring malaman?
Sagot: Kaalaman (knowledge)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring malaman?
Sagot: Kaalaman (knowledge)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring malaman?
Sagot: Kaalaman (knowledge)
Ano ang hindi maaaring tingnan ngunit maaaring malaman?
Sagot: Kaalaman (knowledge)
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring malaman?
Sagot: Kaalaman (knowledge)
Ano ang hindi maaaring tinatamad ngunit maaaring malaman?
Sagot: Kaalaman (knowledge)
Ano ang hindi maaaring iwanan ngunit maaaring malaman?
Sagot: Kaalaman (knowledge)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring matuklasan?
Sagot: Katotohanan (truth)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring matuklasan?
Sagot: Katotohanan (truth)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring matuklasan?
Sagot: Katotohanan (truth)
Ano ang hindi maaaring tingnan ngunit maaaring matuklasan?
Sagot: Katotohanan (truth)
Ano ang hindi maaaring kainin ngunit maaaring matuklasan?
Sagot: Katotohanan (truth)
Ano ang hindi maaaring tinatamad ngunit maaaring matuklasan?
Sagot: Katotohanan (truth)
Ano ang hindi maaaring iwanan ngunit maaaring matuklasan?
Sagot: Katotohanan (truth)
Ano ang hindi maaaring hawakan ngunit maaaring malaman at matuklasan?
Sagot: Kaalaman at katotohanan (knowledge and truth)
Ano ang hindi maaaring marinig ngunit maaaring malaman at matuklasan?
Sagot: Kaalaman at katotohanan (knowledge and truth)
Ano ang hindi maaaring maramdaman ngunit maaaring malaman at matuklasan?
Sagot: Kaalaman at katotohanan (knowledge and truth)

Susunod na Bugtong